Panasonic NZ (2)

Panasonic NZ

NZs design och mått är anpassade för att förenkla vid utbyte av en äldre Panasonicmodell. Till exempel är rörstorleken den samma som på den äldre modellen. Fästena bakom värmepumpen behöver inte heller bytas och innedelens mått gör att placeringen kan behållas. Nya funktioner som underhållsvärme, möjlighet till fjärrstyrning, bättre luftrening och timerinställning.
Drift ner till -35 °C.
Underhållsvärme +8/+10 °C, köldmedium R32
Läs mer i produktbroschyren.
Namnlöst 2

Wifi-styrning

Styr komforten och energiförbrukningen med din smartphone eller surfplatta via internet. Det erbjuder ännu fler funktioner än vad du har tillgång till hemma eller på kontoret: start och stopp, driftläge, börvärde, rumstemperatur, veckoprogram osv. Upplev de nya, avancerade funktionerna som Internet Control ger dig för att uppnå bästa komfort och öka effektiviteten.