Dc784c9bce18006a6bafe91901eb6815

Vägledning vid val av köldmedium 3.0

Vägledning vid val av köldmedium har nu uppdaterats utifrån den reviderade f-gasförordningen (EN 2024 573) som började gälla den 11 mars. Slutsatserna är de samma som tidigare men grafer och hänvisningar är uppdaterade.
läs mer här.
Ljungby Logo Liggande Rgb

Nytt ramavtal med Ljungby Kommun

LN-Kyla har nu tecknat nytt ramavtal med Ljungby Kommun. Avtalet gäller kylarbeten.
Christofer 2

Medarbetarintervju med Christofer

Hej Christofer!

Vad gör du på LN-Kyla och hur länge har du jobbat där?
Jag är anställd på LN-Kyla som kyltekniker och jag har varit anställd här i lite mer än 6 år.

Hur kan en vanlig dag se ut för dig?
En vanlig arbetsdag brukar bestå av planerade servicearbeten, reparationer och nyinstallationer av kyl- och värmeanläggningar i butiker, industrier och hos privatpersoner. Det brukar även kunna ramla in en del akuta jobb under dagen.

Hur kommer det sig att du blev kyltekniker?
Jag halkade in i yrket på ett bananskal kan man säga. Min sambo och nu även arbetsgivare fick mig att bli intresserad av yrket. Jag bytte då ut mitt dåvarande yrke som ställare inom plåtindustrin för att sadla om till kyltekniker. Jag började min anställning som lärling och pluggade kylteknik på kvällarna.

Vad tycker du är viktigt för att trivas på jobbet?
Det viktigaste för mig för att trivas är att ha bra arbetskamrater med en skön sammanhållning. Man ska även känna att man kan vara med och påverka företagets utveckling.

Hur tror du att kylbranschen ser ut om 10 år?
Styr och regler kommer nog ha utvecklats en hel del och övergången till naturliga köldmedier har fått bort de flesta av de gamla köldmedierna med högt GWP. Förhoppningsvis så följer de flesta länderna med i utvecklingen mot renare och mer energieffektiva anläggningar.

Vad är det bästa med att arbeta som kyltekniker?
Det bästa med yrket är omväxlingen. Man stöter på nya problem som måste lösas varje dag samtidigt som man får åka runt och knyta kundkontakter. Ingen dag är den andra lik.

Vilka utmaningar finns inom yrket?
Den absolut största utmaningen är att allt utvecklas och förändras. Det kommer ständigt nya komponenter med nya finesser som ska göra anläggningar bättre och mer energieffektiva. Det är även mycket regler och direktiv som ska följas och som ibland kan bli en utmaning.