Grå Toshiba

Försäljningsvillkor luftvärmepump

Standardinstallation
• Värmepumpen installeras på konsoler på yttervägg
• Rörinstallation mellan innedel och utedel (max 5m)
• Elkabel mellan innedel och utedel
• Resor till och från arbetsplatsen (obs max 5 mil enkel resa från Gnosjö)
• Plastkanal för köldmedierör och elkabel max 5m
• 1st lättare håltagning i yttervägg (max 30cm) typ trä, tegel(ej bränt) eller lecablock
• Tätning av håltagning med silikon och isolering
• Vacumsugning
• Igångkörning
• Injustering
• Drift- & Skötselinstruktioner på svenska
• Driftsgenomgång (förutsätter att användaren är på plats vid avslutad installation)
Shorai Edge miljö 1
• Utedelens placering: max 1,5 m från marknivå
• Innedelens placering: max 3m från golv
• Ångerrätt 14 dagar från beställning (obs ångerrätten upphör då tjänsten fullgjorts)
I standardinstallation ingår ej:
• Markberedning markstativ. Kund ordnar ett fast och plant underlag för markstativet - exempelvis
plattor eller ett gjutet fundament. Mått fundament/plattor 900x600mm. Med fall ut från husvägg.
• Mer än 1 håltagning
• Elmatning från gruppcentral (elektriker placerar säkerhetsbrytare vid utedel)
• Håltagning i betong; eternit, puts eller timmer
• Längre rördragning än 5m (Skulle du vilja ha lite längre köldmedierör är det cirka 500 kr/m som tillkommer och i det priset ingår allt material, som täckkanaler, styrkabel eller gas om det skulle behövas.)
• Kund plockar undan så att vi kommer åt och kan installera i tillräcklig omfattning
• Vid behov skottar kund på installationsplatsen
• Demontering av befintlig värmepump om den inte fungerar att köra i kyldrift eller om den nya inte ska
sitta på samma ställe.
• Rördragning på vind eller i krypgrund
• Dräneringspump –kan dräneringsledning från innedel ej dras med fall till avlopp alt. utedel tillkommer detta.
Rotavdrag 300X300 (2)

ROT-avdrag

• För eventuellt ROT-avdrag behöver vi kundens kontaktuppgifter såsom personnummer,
fastighetsbeteckning och adress. Vi behöver även lämna ut detta till Skatteverket. Vid beställning godkänner man att vi hanterar dessa personuppgifter enligt GDPR.
• Om fastigheten är yngre än 5 år får man inget rot-avdrag.
• Om kund överstigit det årliga taket för ROT-avdrag får man inget rot-avdrag.
• För att få rot-avdrag behöver man vara ägare till fastigheten.
• Vi ansöker om rot-avdrag först när vi fått in betalning från dig för värmepumpen
• Om Skatteverket skulle ge avslag till hela eller delar av ROT-avdrag debiteras kunden mellanskillnaden.