Grå Toshiba

Försäljningsvillkor luftvärmepump

Standardinstallation
• Värmepumpen installeras på konsoler på yttervägg
• Rörinstallation mellan innedel och utedel (max 5m)
• Elkabel mellan innedel och utedel
• Resor till och från arbetsplatsen (obs max 5 mil enkel resa från Gnosjö)
• Plastkanal för köldmedierör och elkabel max 5m
• 1st lättare håltagning i yttervägg (max 30cm) typ trä, tegel(ej bränt) eller lecablock
• Tätning av håltagning med silikon och isolering
• Vacumsugning
• Igångkörning
• Injustering
• Drift- & Skötselinstruktioner på svenska
• Driftsgenomgång (förutsätter att användaren är på plats vid avslutad installation)
• Utedelens placering: max 1,5 m från marknivå
• Innedelens placering: max 3m från golv
• Ångerrätt 14 dagar från beställning (obs ångerrätten upphör då tjänsten fullgjorts)
Shorai Edge miljö 1

I standardinstallation ingår ej:

• Markberedning markstativ. Kund ordnar ett fast och plant underlag för markstativet - exempelvis
plattor eller ett gjutet fundament. Mått fundament/plattor 900x600mm. Med fall ut från husvägg.
• Inkoppling av wifi-styrning mot ditt wifi-nätverk.
• Mer än 1 håltagning
• Elmatning från gruppcentral (elektriker placerar säkerhetsbrytare vid utedel)
• Håltagning i betong; eternit, puts eller timmer
• Längre rördragning än 5m (Skulle du vilja ha lite längre köldmedierör är det cirka 500 kr/m som tillkommer och i det priset ingår allt material, som täckkanaler, styrkabel eller gas om det skulle behövas.)
• Kund plockar undan så att vi kommer åt och kan installera i tillräcklig omfattning
• Vid behov skottar kund på installationsplatsen
• Demontering av befintlig värmepump om den inte fungerar att köra i kyldrift eller om den nya inte ska
sitta på samma ställe.
• Rördragning på vind eller i krypgrund
• Dräneringspump –kan dräneringsledning från innedel ej dras med fall till avlopp alt. utedel tillkommer detta.
MSZ AP Livingroom2

Försäljningsbesök

Önskas ett försäljningsbesök tar vi en kostnad på 500kr inkl moms. ROT-avdrag utgår ej för detta.
Väljer man sedan att köpa en värmepump av oss inom 3 månader från besöket kreditar vi denna kostnad på fakturan. Försäljningsbesöket är på max 30min på plats.
OBS max 5 mil från Gnosjö enkel resa.
Rotavdrag 300X300 (2)

ROT-avdrag

• För eventuellt ROT-avdrag behöver vi kundens kontaktuppgifter såsom personnummer,
fastighetsbeteckning och adress. Vi behöver även lämna ut detta till Skatteverket. Vid beställning godkänner man att vi hanterar dessa personuppgifter enligt GDPR.
• Om fastigheten är yngre än 5 år får man inget rot-avdrag.
• Om kund överstigit det årliga taket för ROT-avdrag får man inget rot-avdrag.
• För att få rot-avdrag behöver man vara ägare till fastigheten.
• Vi ansöker om rot-avdrag först när vi fått in betalning från dig för värmepumpen
• Om Skatteverket skulle ge avslag till hela eller delar av ROT-avdrag debiteras kunden mellanskillnaden.