20190827 080259271 Ios

Talent Plastic Bredaryd-miljövänliga processkylmaskiner

Nya vätskekylaggregat till Talent plastic Bredaryd

LN Kyla fick i uppdrag att installera vätskekylaggregat till Talent Plastic Bredaryd, som arbetar med formsprutning av plast.

Installationen var två stycken vätskekylaggregat på 620 kW kyleffekt totalt med HFO-köldmediet R513A (GWP-tal 631) för en miljövänlig och energieffektiv anläggning. Ju lägre GWP värde desto lägre miljöpåverkan ger köldmediet. Kylmaskinerna kyler processvatten till formsprutor. Processen får aldrig stå still därför installerades två kylmaskiner.

LN Kyla har även installerat en ny kylmedelskylare, gjort nya VVS-konstruktionen och programmerat styr- och reglerfunktioner. Värmen återvinns till uppvärmning av lokalerna och vintertid höjs temperaturen på varma sidan så att kylmaskinerna även fungerar som värmepump.
20190827 080412216 Ios 20190827 081041978 Ios