Nyströms Pressgjuteri

DSC1920
DSC1924

Nyströms Pressgjuteri -Processkylmaskin med värmeåtervinning

Nyströms Pressgjuteri i Marås gjorde stora investeringar på energiåtgärder för att säkra framtiden, bland annat har vi på LN-Kyla fått leverera ett nytt vätskekylaggregat från Climaveneta och en kylmedelkylare med diverse styrutrustning som ska ersätta det gamla kylsystemet.

Det nya aggregatet kyler processvattnet och värmen som återvinns värmer upp lokalerna.

Styrutrustningen som levererades ska hantera värmen ut till lokalerna samt styra kylmedelkylaren.


Tekniska Data:
Värmeeffekt: 148 kW
Kyleffekt 103 kW
DSC1921 DSC1922