20191219 132316512 Ios

ICA Supermarket Anderstorp CO2

LN-Kyla AB har fått äran och leverera en miljövänlig lösning inklusive både konstruktion samt installation till Ica Supermarket i Anderstorp.

I 4 månader har arbetet med att montera kylrör till kyl- och frysdiskar, kyltekniskutrustning, elinstallation till livsmedelskyla pågått, samtidigt som det gamla systemet var igång. Disk för disk revs och det nya CO2-systemet implanterades. Det gamla maskinrummet revs och allt gammalt köldmedium omhändertogs.

Nya kylmaskinen betjänar både kyl- och fryssteg, samtidigt levererar den upp till 60°C vatten till värmesystemet. Med den värms överskottsvärme till hela fastigheten via ventilationen samt med aerotemper i lagerdelar och maskinrum. När det inte finns något värmebehov i fastigheten blåser värmen ut utomhus via gaskylaren. Den är försedd med EC-motorer som varvtalsstyrs efter behov för en låg energiförbrukning.

För att hålla rätt temperaturer i kyl- och frysdiskar används Po-optimering där regleras kylmaskinens drift via den disken som behöver mest kyla. När rätt temperatur har uppnåtts sänks maskinens kapacitet till det absolut nödvändigaste med hjälp av frekvensomformare på kyl- och fryskompressorer, på de sättet undviker vi att kylmaskinen jobbar hårdare än vad som behövs och onödiga energikostnader minimeras.

-Hela kylanläggningen är försedd med Danfoss övervakning och reglering, där vi kan fjärrstyra allt via mobiltelefon/dator. Wica som tillhör Arneq gruppen monterade moderna frysdiskar samt konverterade kyldiskarna till CO2, på detta sätt konverterades hela butiken till CO2. ICA-handlaren Mikael Staaf är väldigt energimedveten och ytterligare aktioner inom energibesparing vidtogs. Han har även bytt ut alla energiförbrukande ljusarmaturer i butiken mot LED. Detta var ett väldigt roligt projekt med en kunnig handlare, säger Emelie Nydén, VD på LN Kyla