Mejeri

ICA Kvantum Gislaved - CO2

LN-Kyla fick förtroendet att bygga ett helt nytt kyl- och fryssystem på ICA Kvantum i Gislaved. Värmen återvinns till lokalerna och sommartid kyls även lokalerna med kylaggregatet. Anläggningen är miljövänlig med återvunnen koldioxid som köldmedium och låg energianvändning. I samband med detta installerades även ett nytt vakuumsystem för dräneringsvatten från diskarna.

Tekniska Data
Kyleffekt kylsystem: 94kW
Kyleffekt fryssystem: 36kW
Kyleffekt komfortkyla:100kW
Värmeeffekt varmvatten:25kW
Värmeeffekt uppvärmning:100kW

Teknikval:
Lösningen är med enbart koldioxid är ett framtids säkrat köldmedium och är det
miljövänligaste på marknaden. Detta ger den bästa energihanteringen för denna typ av anläggning med goda prestanda
för snabba temperaturregleringar.
Frysar3 Mejeri Översikt