Img 7030

Gröndalsskolan - CO2 anläggning

Gröndalskolan ombyggnad tillagningskök och matsal

LN-Kyla har byggt om ett befintligt mottagningskök till tillagningskök med miljövänlig varukyla.

Återvunnen koldioxid har använts för att kyla kyl- och frysrum samt ett antal kylmöbler och kyl- & frysskåp. Ett snabbnedkylningsrum har även installerats för snabbnedkylning av varma matvaror.

Varumängd som kan snabbkylas är 160kg från +70°C till + 3°C på 90 minuter.

LN-Kyla har installerat allt ifrån kylutrustning till elskåp, kyl- och frysrum samt styrutrustning. Övervakningssystem Carel med smart touchdisplay monterad i elskåp. Med gemensam extern loggningsutrustning av samtliga kyl- och frysrum.
Img 7036 Img 7029