Kyltork

Dalo Plast

En viktig del i processen är torr tryckluft, detta sparar på verktyg och maskiner, problem och kostnader som har att göra med fukt i tryckluftssystem är väl kända inom industrin. För generella tillämpningar är kyltorken fortfarande den mest populära metoden att använda för att avlägsna oönskad fukt i tryckluften.

Vi har fått i uppdrag att byta ut kundens kyltork då den gamla inte uppfyller funktionen längre.